faq

Jak skonfigurować program pocztowy?

Poniżej przedstawiamy instrukcję konfiguracji najpopularniejszego obecnie programu pocztowego - Outlook Express.
- proszę uruchomić program Outlook Express
- w jego oknie głównym w głównym menu na samym górze wybieramy NARZEDZIA>KONTA
- ukazuje się nam nowe okno o nazwie KONTA INTERNETOWE
- wybieramy drugą zakładkę o nazwie POCZTA
- w prawym górnym rogu okna kilkamy na pole DODAJ > Poczta...
- uruchomi się kreator nowego konta wyświetlający kolejne okna do wypełnienia :
   1 - nazwa wyświetlana : proszę wpisać krótki opis konta, np.: biuro mojafirma
   2 - adres e-mail: proszę wpisać pełną nazwę tworzonego konta, np.: biuro@mojafirma.pl
   3 - nazwy serwerów e-mail:
                pocztę przychodzącą obsługuje POP3
                serwer poczty przychodzącej: pop3.mojafirma.pl
                serwer poczty wychodzącej: smtp.mojafirma.pl
                oczywiście mojafirma.pl to odpowiednie nazwy Państwa domen (pisane zawsze bez www)
   4 - nazwa konta: biuro@mojafirma.pl (login to ZAWSZE pełna nazwa konta)
        hasło: hasło nadane dla danego konta - proszę zaznaczyć
   5 - zakończenie instalacji

W celu poprawnego wysyłania poczty niezbędne jest włączenie w tym programie autoryzacji poczty wychodzącej:
- proszę uruchomić program Outlook Express
- w jego oknie głównym w głównym menu na samym górze wybieramy NARZEDZIA>KONTA
- ukazuje się nam nowe okno o nazwie KONTA INTERNETOWE
- wybieramy drugą zakładkę o nazwie POCZTA
- zaznaczamy wybrane konto pocztowe z listy (wybrane konto jest podświetlone)
- naciskamy na klawisz WŁAŚCIWOŚCI w prawej części okna wywołując okno właściwości :
   1 - wybieramy zakładkę SERWERY
   2 - na dole w pozycji SERWER POCZTY WYCHODZĄCEJ zaznaczamy (pole wyboru) "serwer wymaga
         uwierzytelnienia"
   3 - naciskamy przycisk USTAWIENIA, następnie w wywołanym oknie :
                zaznaczamy (pole wyboru) opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej"
                naciskamy przycisk OK następnie ZASTOSUJ i ZAMKNIJ

Zrzuty ekranu z instalacji: zobacz

Program do odbioru poczty przez WWW.

Przykładowy sposób logowania:
http://poczta.mojafirma.pl
login: twojekonto@mojafirma.pl (np. biuro@mojafirma.pl)
hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego)

Jeśli chcesz mieć możliwość zarządzania kontami pocztowymi, musisz się zalogowac jako użytkownik postmaster.
Wszelkie dane potrzebne do zalogowania otrzymałeś w mailu potwierdzającym zamówienie.

Przykładowy sposób logowania (postmaster):
http://poczta.mojafirma.pl
login: postmaster@mojafirma.pl)
hasło: ****** (tutaj podaj hasło, które otrzymałeś w mailu potwierdzającym zamówienie).

Jak mogę zmienić hasło do skrzynki pocztowej?

Hasło do programu http://poczta.mojafirma.pl dla danej domeny można zmienić na dwa sposoby:
a) administrator programu http://webas.mojafirma.pl może to zrobić przy modyfikacji danej domeny
pozycja menu: DOMENY>MODYFIKACJE (zmieniane jest wtedy hasło właśnie do głównego konta dla danej domeny - postmaster)
b) użytkownik danego konta w programie http://poczta.mojafirma.pl po zalogowaniu się do tego programu - ikonka "konto".

Pod jakim adresem znajduje się program do zarządania serwerem?

Program znajduje się pod adresem http://webas.mojafirma.pl
Aby się do niego zalogować należy podać:
- użytkownik : nazwa konta FTP, nadaną podczas rejestracji serwera
- hasło: hasło dla konta FTP
Niezbędne dane zawiera e-mail konfiguracyjny otrzymany podczas aktywacji usługi !
 
Dodawanie domen i subdomen.
Program http://webas.mojafirma.pl umożliwia zakładanie subdomen do własnej domeny w ramach danego konta FTP. Subdomena jest przypisana do tego konta FTP i odwołuje się do konkretnego katalogu na tym koncie (katalog podany przy zakładaniu subdomeny). Aby pod adresem subdomeny była widoczna nowa strona należy na danym koncie FTP w podanym katalogu umieścić plik index . Dostęp do wszystkich stron odbywa się przez to samo konto FTP.
Samodzielne dodanie subdomeny z poziomu Webasa :
Domeny > Dodawanie > w polu Nazwa domeny wpisz:
mojafirma.pl lub nazwasubdomeny.mojafirma.pl
wpisac w polu Podkatalog nazwe folderu
( oczywiście nalezy wcześniej utworzyć taki folder w ramach public_html na swoim koncie ftp )

Samodzielna modyfikacja podziału quoty mailowej oraz ilosci kont e-mail, aliasów pocztowych na poszczególne Domeny Serwera :
Domeny > Modyfikacje > [ kliknac_nazwe_domeny ]
należy zmienić ilości wpisując wymagane wartości, dostepny limit ( dla Serwera ) jest prezentowany obok ( należy wczesniej zwolnić ilości z jednej domeny by dodac do kolejnej ! )

Bezpośrednie przejscie do administracji kontami e-mail :
Domeny > Modyfikacje > [ kliknac_nazwe_domeny ] przycisk Administracja kontami e-mail

Samodzielna podpiecie domeny (subdomeny) pod wybrany folder utworzony w ramach public_html :
Domeny > Modyfikacje > [ kliknac_nazwe_domeny ] wpisac w polu Podkatalog nazwe folderu

Samodzielne dodanie subdomeny z poziomu :
Domeny > Dodawanie > w polu Nazwa domeny wpisz: nazwasubdomeny.mojafirma.pl
wpisać w polu Podkatalog nazwę folderu ( należy wcześniej utworzyć taki folder w ramach public_html na swoim koncie ftp )

Usuwanie subdomen: aby usunąć daną subdomenę należy ją zaznaczyć i wybrać opcję "Usuń zaznaczone"


home  |  oferta  |  zamówienie  |  faq  |  regulamin  |  kontakt